„Доволно ти е Моята благодат“

Прочит: 2 Коринтяни 12:1-10

 

„… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“

(2 Коринтяни 12:9)

 

Чаках за поредната операция. Преди мен имаше трима пациенти. Докато приготвяха единия, който се казваше Раул, той сподели на сестрата, че се притеснява и се е чувствал зле през изминалата нощ. Когато чух това, си спомних за думите на апостол Павел. Докато ми слагаха абокат, разказвах на Раул какво съм преживяла при предишните операции. Казах му и някои неща за възстановяването слез това и добавих, че Бог ни дава надежда дори в страданието. След като си поговорихме, се помолихме заедно. Когато го взеха за операционната, Раул беше много по-спокоен. Аз също се почувствах утешена, защото знаех, че Господ е до мен, а с опита от предишните си изпитания бях от помощ на някого. Ако се доверяваме напълно на Христос, Святият Дух ни призовава да бъдем готови да помагаме, където и да се намираме. Можем да живеем с вяра, сигурни, че нашият Творец знае нуждите ни и всичко, което ни е необходимо, е Божията благодат.

 

Молитва: Боже на милостта, дори в слабостта си сме уверени, че Твоята благодат ни е достатъчна и че ние също можем да помагаме на тези, които страдат. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията благодат е с нас днес и завинаги.

Нели Гарсия Гаярдо (Мексико)

 

Да се молим за: ХИРУРЗИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ.