Друг план

Прочит: Притчи 3:5-6

 

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“

(Йеремия 29:11)

 

Като всеки нов студент мечтаех да дойде последната година в колежа: баскетбол, пътувания, гледане на телевизия до късно. Щеше да е страхотно. Но стана така, че заради трудности в основната ми дисциплина завършването ми се забави и разбрах, че повечето ми приятели ще завършат преди мен. Опитах се да не се разстройвам, но нещата съвсем се влошиха, когато единствената ми останала близка приятелка ми каза, че няма да се върне през есента. Плановете за последната година се провалиха напълно.

Когато започна есенният семестър, се чувствах ужасно самотна и стресирана. Завиждах на останалите. Чувствах се провалена и бях ядосана дори на Бога. Защо ме наказваше? Не знаех какво лошо съм направила. Но когато прочетох и размислих върху Йеремия 29:11, осъзнах, че съм забравила нещо важно – Божите пътища не са моите пътища.

Възложих всичко на Бога и започнах да гледам на ученето по различен начин. Намерих нови приятели, които вероятно нямаше да срещна, ако всичко вървеше по първоначалния план. Бог ме води по пътя и ме обновява напълно.

 

Молитва: Боже, помогни ни да не сме толкова погълнати от собствените си очаквания и надежди, а да съобразяваме желанията си с Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Божите пътища не са моите пътища.

Саяхани Джоунс (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОСТАВЕНИ.