Единство в Христос

Прочит: Йоан 17:17-26

 

„… да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз съм в Теб, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.“

(Йоан 17:21)

 

Спрях се до пътя, за да погледам множеството гъски, които се издигнаха към небето. Три отделни групи се събраха и образуваха V-образна фигура. Когато ятото се събра, остана в тази формация, въпреки че за секунди някои от гъските сменяха местата си. Когато някоя изоставаше, две други я изчакваха и после заедно се връщаха на позиция. Каква гледка!

Такова единство не се наблюдава често в християнската общност. Но представете си какво щеше да стане, ако всеки член на Христовото тяло изпълняваше своето предназначение със съзнанието, че всеки е важен в пътя на вярата. Представете си всеки да участва в единството на църквата с желание и посветеност.

Единството не само е възможно, то е Божият план за нас. Исус Христос се моли учениците Му да бъдат едно, както Той е едно с небесния Си Отец, а после им изпраща Святия Дух, за да ги укрепва в това единство. Бог иска да заемем своето място в Неговото тяло. Ако брат или сестра изостанат, ние трябва да им помогнем да се върнат. Ако християните загърбят своите различия и насочат погледа си към Христос, следвайки заедно общата цел, ще се открият безкрайни възможности!

 

Молитва: Отче, помагай ни да бъдем в единство с братята и сестрите си в Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог иска да съм в единство с останалите вярващи.

Териз Маршалек (Минесота, САЩ)

 

Да се молим за: ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ХРИСТИЯНИТЕ.