Едно тяло

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-26

 

„И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“

(1 Коринтяни 12:26)

 

Преди години пътувах към Мозамбик за среща на жените от Обединената методистка църква. Прекарахме част от времето с Женското общество на Мозамбик в столицата Мапуто, с които изучавахме 1 Коринтяни 12. Културите ни са много различи и затова имахме какво да научим една за друга. На третия ден се представиха различни молитвени практики.

В края имахме възможност да изкажем личните си молитвени нужди преди общата молитва и така Бог ни показа основата, на която стоим. Участничките и от Америка, и от Мозамбик представиха едни и същи проблеми – разбити семейства, зависимости, роднини и приятели, засегнати от СПИН, домашно насилие. Докато се молехме, почувствахме единството помежду си и връзката си с Бога.

Дванадесетата глава на Посланието към коринтяните ни напомня, че въпреки различията между нас, всички сме част от Христовото тяло. Всички имаме нужди и сме зависими от Бога, затова нека всички заедно служим в Христовото име.

 

Молитва: Боже, нека ние, Твоите деца, сме едно тяло в Христос, за да споделяме вярно и смирено Неговата любов с целия свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм част от Христовото тяло – Църквата.

Бет Бронсън Труп (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ.