Жертва на хваление

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15

 

„На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова.“

(Псалм 116:17)

 

Този стих ме обърка, когато го прочетох за първи път. Как може хвалението да е жертва? Мислех, че жертвата е нещо трудно. Защо да е трудно да си благодарен и защо е толкова важно?

След години се ожених и родих пет деца. Цялото ми време беше посветено на тях: да ги карам, да пера, да пазарувам, да готвя. Често се чувствах незабелязана и неоценена. Тогава едно от тях, без повод, ми каза: „Благодаря, мамо!“. Това беше всичко, което имах нужда да чуя! Исках усилията ми да бъдат забелязани от тези, които обичам.

Ето такава жертва иска от нас Бог. Трябва да отместим погледа си от себе си, да прославим Бога и да Му благодарим за безкрайните начини, по които ни благославя. Това е жертва. Тя изисква да забелязваме това, което получаваме. Изисква да пренебрегнем егоизма си и да насочим поглед към Бога, да Го прославим, да Му покажем своята благодарност.

 

Молитва: Боже, прощавай ни, когато Те приемаме за даденост. Сътворявай в нас сърца, благодарни за всичко, което си и което вършиш. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки ден ще благодаря на Бога за Неговите благословения.

Кели Мълиган Джеймисън (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: БЛАГОДАРНИ СЪРЦА.