Живи примери

Прочит: Изход 25:8-30

 

„Според всичко, което ти показвам – образеца на скинията и образеца на всичките ѝ принадлежности, – така да я направите.“

(Изход 25:9)

 

Не мога да си представя как е изглеждала скинията само от описанието, което откриваме в Изход. Когато видях един неин модел в реалистични размери, разбрах каква е била конструкцията с всичките ѝ покривала и завеси. Моделът ми помогна да схвана Божите инструкции към Мойсей.

По същия начин живите примери ми помагат да разбера притчите и поученията на Исус. Виждам постоянството на вдовицата от Лука 18:1-8 в дългогодишната молитва на една жена в църквата за непокорното ѝ дете. Виждам милостта на добрия самарянин (Лука 10:30-37) в грижата на местните служения за бедните и нуждаещите се. Когато самата аз се включвам, разбирам нещата още по-добре. Благословена съм и служа за благословение. Затова помагам, обучавам, водя и работя за достигането на хората.

Когато гледаме, ние разбираме. Като служим, преживяваме и показваме на хората какво иска да ни каже Божието слово.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за многото благословения, които си ни дарил. Помагай ни да споделяме вярата си, като се грижим за хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да служа като пример за Христос днес?

Шърли Броузиърс (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: СВОИТЕ ЦЪРКВИ.