Живот с вяра

Прочит: Псалм 116:1-9

 

„Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към теб.“

(Псалм 116:7)

 

Преди две години ми се струваше, че животът ми е изряден. Всичко се развиваше добре – отношенията ми с хората, финансите, образованието, кариерата. Тогава си отпечатах на лист Псалм 116:7 и го закачих в кухнята. Когато погледнех към него, се подсещах да благодаря на Бога. Не беше трудно да благодаря при липсата на сериозни проблеми, но се молех да бъда толкова благодарна и при други обстоятелства.

Вярвам, че тази молитва беше продиктувана от Святия Дух, защото скоро ентусиазмът ми се изпари. Изгубих работата си. Връзката ми не можеше да продължи и стигнах до момент, в който се чувствах тъжна и изоставена. Всички около мен постигаха мечтите си, а аз се връщах с широки крачки назад. Но всеки път, когато погледнех Псалм 116:7 в кухнята, си припомнях за Божията вярност.

Мисля, че който погледне към живота ми, ще се изненада, че съм успяла да се събера. Но преминавайки през различни сезони, все още мога да заявя, че Бог е щедър и верен, защото ме е подготвил за това пътуване. Уча се да ходя с вяра, а не с виждане.

 

Молитва: Господи, помогни ни да Те обичаме и да Ти вярваме, независимо какво се случва в живота ни. Нека останем верни, както Ти си верен. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е верен, независимо през какви предизвикателства преминавам.

Рейчъл Питиглио (Мичигън, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ МНОЖЕСТВО СПЪНКИ.