Житейските препятствия

Прочит: Исая 40:28-31

 

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще…“

(Евреи 12:1)

 

В училищния отбор имаше двама човека, които бягаха с препятствия. Единият тичаше плавно и грациозно, рядко докосваше препятствията, а другият събаряше много от тях, докато стигне до финиша. Вторият беше по-бърз.

Макар и не с препятствия, аз също бях бегач и имах своите трудности на терена. Заради някои физически ограничения не бях сред първенците, но това не означаваше, че нямам желание или достатъчно подготовка. Важното е, че никога не се отказвах и тичах до края.

В живота си срещаме много трудности, някои изглеждат непреодолими. Може би ни се иска да се откажем. Но с Божията помощ можем да преминем през всичко, особено през препятствията, които са на пътя ни всеки ден. Когато Му споделим своите притеснения, Бог ще ни покаже пътя. Това, което Той иска, е да продължим напред с вяра в Него.

 

Молитва: Боже на силата и милостта, помогни ни да Те търсим, когато имаме нужда от помощ, за да продължим по пътя, който си приготвил за нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ме преведе през всички трудности.

Джим Сиймор (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим за: БЕГАЧИТЕ.