Забравеното колело

Прочит: Псалм 142:1-7

 

„Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“

(Второзаконие 31:6)

 

Докато минавах бързо, забелязах, че колелото беше още там – малко, в розово и бяло, вероятно най-ценното някогашно притежание на някое момиче. Сега то беше забравено и от доста време стоеше някак не на място – в двора на оживен колеж.

Забравеното колело ми напомни колко неща има да се свършат за тези, които са забравени в света: бездомните, изтиканите в покрайнините на обществото, прикованите към домовете си, болните, затворените, вдовиците и сираците.

Много пъти Исус забелязва хора, които никой друг не забелязва: жената, хваната в прелюбодейство (Йоан 8:1-11); обладания от нечист дух (Марк 5:1-20); бирника (Лука 19:1-10); болния от проказа (Марк 1:40-45).

Бог ни призовава да направим всичко, което можем, за хората, които са пренебрегнати и се нуждаят от добра дума, внимание, храна или молитва. Всеки може да направи нещо, с което да покаже на някого, че не е забравен. Това може да промени много неща.

 

Молитва: Боже на всички, помогни ни да променяме живота на тези, които се чувстват забравени. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Малките жестове на милост могат да променят много.

Джероу Бейкър (Оклахома, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО ОБЩЕСТВОТО Е ЗАБРАВИЛО.