Зад сцената

Прочит: Римляни 16:1-16

 

„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“

(1 Петр. 4:10)

 

Скоро гледах театрална постановка на открито. След края на представлението актьорите се върнаха на сцената един по един и приеха аплодисментите на публиката. Когато прочетох брошурата след представлението, се изумих колко имена има в екипа, който реализира едно представление. Но за разлика от актьорите, техните снимки и истории не стават известни. Те не получават аплодисменти, въпреки че са отговорни за реализацията на продукта.

Повечето от нас знаят имената Петър, Павел, Тимотей от Библията, защото тези хора са важни фигури от историята на църквата. Те са били водачи, но не са служили сами. В Римляни 16 апостол Павел споменава 26 човека – мъже, жени, евреи, езичници, роби и уважавани граждани – които подпомагат развитието на църквата по различни начини. Апостолът ги смята за важни и цени техния пример. Той ги хвали за тяхното посвещение и добри дела.

Много от нас си мислят, че ако не могат да служат на водещи позиции, не могат да допринесат за делото на вярата. Не е така. Всеки от нас има дарба, която може да използва, за да служи на хората и да прославя Бога.

 

Молитва: О, Господи, помогни ни да разберем, че сме важни в Тялото Христово. Показвай ни начини, по които можем да служим на хората в Твоето име. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог цени усилията ми в делото на Тялото Христово.

Уейни Грийнауолт (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕАТРАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ.