Заслепение

Прочит: Йеремия 29:1-14

 

„… едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“

(Филипяни 3:13-14)

 

Докато пътувах до друг щат, се опитвах да видя добре пътя пред себе си. Един камион зад мен беше включил светлините си така, че ме заслепяваше напълно. Не можех да погледна в огледалото, затова се фокусирах изцяло върху пътя.

По-късно осъзнах важен урок от това преживяване. Понякога позволявам на нежеланието да простя, съжалението, тъгата и разочарованието от излъганите очаквания да ме заслепят, така че да не виждам настоящите и бъдещите възможности.

В Йеремия 29 Бог казва на евреите какво ги очаква. Макар да бяха преживели плен, Той имаше план за тяхното избавление. И ние трябва да насочваме поглед напред, като се фокусираме върху това, което е пред нас в момента, и очакваме бъдещите благословения.

 

Молитва: Верни Боже, помогни ни да се освободим от сянката на миналото и да се обърнем към това, което е пред нас днес. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Когато спра да гледам към миналото, ще мога да продължа напред с Бога.

Стивън Томпсън (Айова, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОБРЕМЕНЕНИ ОТ СВОЕТО МИНАЛО.