За молитвата няма граници

Прочит: Матей 8:5-13

 

„Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“

(Матей 18:20)

 

Докато служех като пастор в една църква в Пенсилвания, ми се обадиха за личен разговор. Когато поговорих с човека, го попитах иска ли да се помолим заедно. Той с учудване ме попита: „Става ли по телефона?“. Това беше нещо ново за него. За нас може да е вече обичайно, но новостите се приемат с недоверие. Помолихме се и оставихме на Бога останалото.

Всяко ново поколение изразява любовта си към Бога по нови начини. Като пастор се стремя да използвам всякакви средства, за да достигам до хората. Социалните медии вече са място, където можеш да споделяш вестта за Исус и Неговата изкупителна любов към нас.

Чуваме тази вест от Евангелието според Матей: „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях“. Исус е Този, Който ни обединява дори във века на технологиите. Преди години чух една мисъл, за която се сещам, когато се моля с хора по телефона или по интернет: „Молитвата не познава граници“. Благодарение на Христос сме здраво свързани помежду си!

 

Молитва: Господи, напомняй ни, че можеш да ни обединяваш независимо от физическата дистанция. Молим се в Твоето свято име. Амин.

 

Мисъл за деня: За молитвата няма граници.

Клитъс Хъл III (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО СИ СЛУЖАТ С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ.