Знаци

Прочит: Йоан 2:1-12

 

„… настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото – след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.“

(Йоан 2:9-10)

 

Докато се разхождахме в гориста местност в Национален парк „Йосемити“, си изгубихме. Скоро щеше да се стъмни, а ние не знаехме как да стигнем до палатката си. Не можехме да попитаме за посоката, защото никъде наоколо не се виждаше човек. Това означаваше, че доста сме се отклонили от главната пътека. Започнахме да се плашим, но видяхме дървен знак – стрелка с надпис: „Към долината – 2.4 мили“. С облекчение тръгнахме в тази посока и скоро се озовахме в лагера.

Навсякъде в живота има знаци и сигнали – на пътя, в планината, на телефоните ни, в колата. Целта на всеки знак е да насочи вниманието ни към нещо. В Евангелието според Йоан чудесата на Исус са наречени „знамения“ и това на сватбата в Кана е първото. Беше свършило виното, а Исус превърна водата от няколко големи делви в качествено вино.

Когато видяхме онзи дървен знак, се зарадвахме не на него, а на това, че скоро ще сме в безопасност. В историята за превръщането на водата във вино най-прекрасното не е самото чудо, а това, за което то е знак – спасението чрез Христос. И не е нужно да извървим дълги мили, за да стигнем до Него. Ако Го призовем с вяра, Той ще ни отговори.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за знаците, които ни водят при Тебе. Помагай ни да Те следваме с вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Чудесата на Исус ни водят към спасението.

Адам Бенсън (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ПЛАНИНАРИТЕ.