Значението на кръста

Значението на кръста

Прочит: Римляни 5:6-11

 

„И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.“

(Римляни 8:1-2)

 

След като се пенсионирах, започнах да посещавам лекции в семинарията от есенния семестър. Това продължи осем години. Целта ми не е да получа диплома, а да науча повече за Бога.

Когато приятелите ми чуят това, често ме питат: „И какво научи?“. След като помислих малко, открих няколко неща, които са от особена важност за мен. Първото е да чета и да разбирам правилно Библията. Второто – смирение по примера на Христос. Другото нещо е да живея в християнската общност, като служа на останалите, с които сме едно тяло Христово. И нещо друго – сега знам за важното значение на Христовия кръст. Жертвата на Христос е обещание за вечен живот. Ние не го заслужаваме – това е дар от Бога. Но кръстът не е важен само за нашето лично спасение. Жертвата на Христос е онзи момент в историята, когато Бог подновява Своя завет с творението, когато грехът и смъртта са победени.

Четох много за кръста на Христос, вярвам в това и мога да го изповядам. Но колкото повече разсъждавам над Неговата жертва, толкова по-убеден съм, че никога няма да разбера напълно това дело на невероятна любов и милост.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за дара на Твоя Син Исус Христос. Помагай ни да споделяме Благата вест с хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво правя, за да раста във вярата?

Джон Баун (Минесота, САЩ)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ В СЕМИНАРИЯТА.