Изворът на добротата

Прочит: Колосяни 1:9-14

 

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“

(Филипяни 4:13)

 

Заведох непокорното си коли Мисти на училище за кучета, за да се научи на добри маниери. Треньорът постигна забележителен резултат. Впечатли ме доброто му отношение към животните и спокойствието.

След известно време, когато бях в болницата за операция на рамото, му се обадих, за да го помоля да прибере Мисти вкъщи. Когато се видяхме, той ми се каза, че е разговарял със съседите ми, питал ги е дали биха ми помагали, и дори е взел телефонните им номера. Преди да тръгне, ми подаде брой на „Духовна манна“ и сподели, че семейството му чете това духовно ръководство всеки ден. Аз го попитах кой му е любимият библейски стих, а той отвърна без колебание: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“. Тогава осъзнах, че вярата е в основата на неговата доброта.

Примерът на този човек ме докосна. Той беше истински вярващ, който се опитва да живее в святост. Където и да сме, можем да сме свидетели на Божията любов и доброта и да носим Благата вест чрез малките жестове, сторени с голяма любов.

 

Молитва: Отче, нека чувстваме Твоето присъствие, за да бъдем свидетели на Твоята любов във всичко, което вършим. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да използва дори малките неща, които правя всеки ден, за да покаже милост на света.

Джанис Давин (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ С ЖИВОТНИ.