Изпрати мен!

Прочит: Исая 6:108

 

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“

(Исая 6:8)

 

Със съпруга ми служихме като помощници в младежкото служение в църквата от две години, когато пасторът ни каза, че в една малка църква в другия край на щата има нужда от младежки пастор. Първият ми отговор беше: „Няма начин!“. Нямах нужното образование, освен това бях напуснала онзи град заради трудно детство. Не исках да се върна на място, където бях понесла осъждане и изолация, но сърцето ми искаше да живея за Исус и чувствах Неговия призив. Затова приехме предложението. Естествено отговорът ни „Изпрати нас“ беше по-скоро мърморене, отколкото възклицание, но приехме.

Въпреки всички предизвикателства никога няма да съжаля за този избор. Бог по невероятен начин действаше в живота ни. Успяхме да организираме събития и да събираме младежи от различни църкви за лагери, предлагайки им пълно приемане. Чрез различни инициативи виждахме как затворени млади хора се променят. Все още се изумявам от това как Бог работеше чрез нас въпреки всичките ни несъвършенства. Оттогава знам, че Той не се нуждае от най-умните или най-талантливите хора, за да промени света. Той има нужда от някой, който просто да каже „Изпрати мен“.

 

Молитва: Боже, помогни всеки от нас с готовност да приеме Твоя призив. Давай ни сила да Ти служим там, където се намираме. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако приема Неговия призив, Бог може да извърши велики дела чрез мен.

Кати Трент (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: МИСИОНЕРИТЕ.