Изцеление

Прочит: Исая 43:1-7

 

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

(Йоан 8:12)

 

Докато се разхождах по морския бряг, забелязах паднало евкалиптово дърво. То не беше прекършено и продължаваше да расте. Беше запазило красотата си – кората му беше нежна и гладка и въпреки някои по-сухи участъци, се виждаха нови клончета.

И ние като това дърво често сме брулени и поваляни от бурите на живота, но и ние като него можем да запазим красотата си въпреки раните. Чрез изпитанията Бог ни прави по-силни, а ако Му се доверяваме, Той ще ни учи да ги преодоляваме.

Дори когато сме наранени, можем да се обърнем към Исус – светлината на света. В трудностите нека не забравяме, че Той е победил света (Йоан 16:33) и че нищо не може да ни отлъчи от Неговата любов. Освен всичко друго, те ни помагат да разбираме другите хора и да им помагаме. Учат ни да се приближаваме към тях и към Бога. В Христос имаме утеха, сила и надежда.

 

Молитва: Любящи Боже, когато Те търсим в трудностите, изцерявай сърцата ни, заздравявай раните ни и ни привдигай. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато сме заобиколени от трудности, нека се обръщаме към светлината на Христос.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ ПОЗНАТ, КОЙТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ИЗПИТАНИЕ.