Изцерение чрез Христос

Прочит: Филипяни 4:10-13

 

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“

(Филипяни 4:13)

 

От единадесет месеца съм трезвен. Пътят дотук беше труден и изпълнен с предизвикателства, но ме насърчава Филипяни 4:13. Тези думи ме подкрепят, докато се боря със своята зависимост, и ми дават сила да продължа. Вярата в силата на Христос променя всичко. Въпреки че понякога ми е много трудно, намирам увереност в Него.

Имаше моменти, когато си мислех, че никога няма да се справя и до края на живота си ще имам нужда от успокоителни. Но Христос ме насърчаваше да не се отказвам от изцелението – духовно и физическо. Знам, че никога нямаше да започна да се боря със зависимостта, ако не беше Той и Неговата сила. Когато се посветим на Христос и вярваме, че чрез Него всичко е възможно, няма да е лесно, но Той ще ни даде сила, за да продължим докрай.

 

Молитва: Боже, помагай ни да виждаме Твоето действие във всичко. Усилвай вярата ни в Твоя промисъл. Амин.

 

Мисъл за деня: В добри и в лоши времена ще славя Бога.

Ремиджио Анджело Дингаше (Южна Африка)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС ЗАВИСИМОСТ.