Исус – Князът на мира

Исус – Князът на мира

Прочит: 3 Царе 1:32-40

 

„И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име! Благословено настъпващото царство на баща ни Давид (което иде в Господнето име)! Осанна във висините!“

(Марк 11:9-10)

 

Като дете научих, че Исус влиза в Йерусалим скромно, възседнал осле, както е предсказал пророк Захария (9:9). Когато пораснах малко, разбрах, че Той е минал по стъпките на сина на цар Давид – Соломон. Тълпата приветства Исус като Син на Давид и обещания Месия. Много от хората очакват Той да ги освободи от потисничеството на Римската империя, но остават разочаровани. Исус проповядва любов към Бога и хората. Неговите ученици откриват, че Той е Князът на мира, а не политически водач. Той е „пътят и истината, и животът“ (Йоан 14:6).

Исус проповядва Благата вест на бедните от всички народи. След Неговата смърт и възкресение учениците Му разнасят тази вест до всички краища на империята, а по-късно – и по целия свят. Христовото послание за любов към всички е преодоляло цялото насилие, изпълващо историята, дори това в църквата.

Живеем във време на страх и национализъм, но Бог ни призовава към нещо по-велико. Ако обичаме хората независимо от техния произход, наистина прославяме Христос като Княз на мира и Месия.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти, че идваш в света, за да донесеш вестта за Божията любов към всички хора. Помагай ни да сме въплъщение на тази любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще прославям Княза на мира, като обичам някой, различен от мен.

Сестра Конфианца дел Сеньор (Хондурас)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПОТИСКАНИ.