Карта

Прочит: Йоан 14:1-7

 

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“

(Йоан 14:6)

 

Винаги съм се учудвал на интереса на жена ми към пътните карти. Тя се е научила да ги разчита като дете, напътствала е семейството си и сега е нашият сигурен водач. Макар че все по-често ползваме джипиес, тя предпочита хартиените карти, за да вижда цялата картина.

Животът ни в много отношения прилича на пътуване. Има начало и край и е важно как ще преминем през него. Аз не искам да губя времето си на тази земя в лутане, защото то е ценно.

Думите от Йоан 14:6 ми напомнят, че Бог ме обича и ми е дал карта, която да ме води. Исус иска да живея с Него. Неговите слова ми показват правилния път. Те ми помагат да живея променен и в близко общение с Твореца, Който ме обича и ми дарява вечен живот. Преминавам през едно вълнуващо пътуване с Исус, Който ме води и ми дава сила, като ми помага всеки ден!

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни даряваш Исус – пътя, истината и живота. Бъди с нас в житейския ни път и ни променяй, за да живеем по Твоя пример. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус е моят водач.

Робърт Терюн (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ИЗГУБЕНИ.