Когато си отхвърлен

Прочит: Йоан 14:1-7

 

„В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.“

(Йоан 14:2-3)

 

В един мрачен четвъртък влязох в сградата, където се намира офисът ми, а там ме чакаше началничката, която ме помоли да седна. След пет мъчителни минути разбрах, че това е последният ми работен ден в тази организация, за която бях работил 25 години. Тя ми обясни, че предстои реконструкция и аз не отговарям на бъдещите планове. Опитвайки се да спра сълзите си, се почувствах много наранен. Замислих се доколко съм полезен. Как щях да премина през това изпитание?

След първоначалния шок и нарастващ гняв, дойде просветлението. В живота ще бъдем отхвърляни и ще ни казват, че не съответстваме на нечии планове, но аз знам, че в Божите планове винаги има място за мен. Божието царство няма да се свива, реконструира или рационализира, нито ще дойде време, когато ще чуем: „Вече не съответстваш на плана“. При Бога винаги ще има място за мен.

Принадлежим на Бога благодарение на Неговата благодат. Мястото ни в Божието царство ни чака, както ни обещава Исус. Не мога да се сетя за нищо по-утешително от това – че при Бога има място за мен.

 

Молитва: Отче, каквото и да се случва в живота ни, благодарим Ти за утехата, която ни даваш с обещанието, че имаме място при Теб – както на тази земя, така и във вечността. Амин.

 

Мисъл за деня: За мен има място при Бога – благодарение на Неговата благодат.

Героу Бейкър (Оклахома, САЩ)

 

Да се молим за: ОТХВЪРЛЕНИТЕ.