Кой е моят ближен?

Прочит: Лука 10:25-37

 

„Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?“

(Лука 10:29)

 

В отговор на зададения от законника въпрос в днешния прочит Исус разказва притча, която ни насърчава да проявяваме милост към своите ближни независимо от обстоятелствата. Тази повеля прилича на мисията, която приемат за себе си пожарникарите в Чили – да обичат ближните си. Всички те са доброволци и са готови да се жертват при нужда.

Работил съм като пожарникар повече от 65 години и съм виждал много трагедии, при които хората са губили домовете, вещите си и свои близки. Всъщност трагедии има навсякъде. Хора по целия свят преживяват земетресения, цунами, унищожителни бури, а сега и пандемията от COVID-19. Пожарникари и хора с други професии, най-вече лекари, продължават да рискуват живота си за другите. Всички трябва да се придържаме към Христовия призив и да обичаме своите ближни. Заповедта за любов към Бога и ближните е в основата на християнството.

 

Молитва: Думите Ти са изписани в сърцата ни, о, Боже. Подновявай нашата решителност да показваме любовта си към Теб, като помагаме на своите ближни. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще следвам Христовата заповед да обичам своите ближни.

Луис Пастен (Чили)

 

Да се молим за: ПОЖАРНИКАРИТЕ.