Кой съм аз?

Кой съм аз?

Прочит: Изход 3:7-14

 

„А Моисей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при Фараон и да изведа израелтяните от Египет? Бог му отговори: Аз ще бъда с теб…“

(Изход 3:11-12)

 

Пропуснах възможност да споделя вярата си. Отказах да водя библейски урок. Реших да остана безмълвна, когато някой се нуждаеше от помощ. Чувствах се неспособна да се справя. Със сигурност Бог искаше някой по-подходящ да се заеме.

Мойсей също се чувстваше несигурен. Когато Бог му каза да изведе израилтяните от робство, той отвърна със страх и извинение: „Кой съм аз? Няма да кажа правилните неща. Ами ако никой не ме слуша?“. Бог отвърна, като отмести фокуса от Мойсей. Той го увери: „ще бъда с теб“, и го научи какво трябва да говори. Когато Мойсей се притесняваше, че няма да го приемат сериозно, Бог му каза: „Аз съм Онзи, Който съм“.

Много от нас може да чувстват същия страх и несигурност. Може би си мислим да почакаме, докато се почувстваме готови да служим на Бога. Тази история ми напомня една истина: със собствени сили никога няма да сме готови. Но Бог ни е избрал. С Него имаме това, което ни е нужно. Когато Мойсей действаше сам, се наложи да напусне Египет. Когато се покори на Божите заповеди, един цял народ го последва. С Неговата сила можем да извършим всичко, което Бог ни е възложил.

 

Молитва: Отче, признаваме, че се колебаем дали да Те последваме и да споделяме Благата вест. Помагай ни да помним, че си с нас. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ имам всичко, което ми е потребно.

Синди Пийви (Алабама, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС СВОЯТА НЕУВЕРЕНОСТ.