Лични взаимоотношения

Прочит: Марк 1:40-45

 

„И веднага проказата го остави и той стана чист.“

(Марк 1:42)

 

При скорошно пътуване до Ямайка групата ни от гимназията се отдаде на спортни дейности, споделяне на случки и работа на открито. Но това, което аз очаквах с нетърпение, беше посещението на пациенти в близката болница. Тяхното състояние и лошите условия в сградата ме натъжиха. Седнах да поговоря с един човек. С блясък в очите той искаше да ми разкаже нещо, да ми почете от Библията, да ме насърчи. Позволи ми и аз да сторя същото за него. От всичко, което свършихме на това място, тази среща остана дълбоко в моето сърце.

Лесно е да пренебрегнем личните взаимоотношения с хората. Исус ни показа по-добрия път. В края на първата глава на Евангелието според Марк Той спира и отделя време за разговор с един болен човек. Спасителят, въплътеният Бог, дойде, за да избави света. Той нахрани множества, но и помогна на болния от проказа и излекува паралитика. Той намираше време и общуваше с хора, забравени от всички други. Ние трябва да правим същото.

 

Молитва: Господи, отваряй очите ни за живота на хората около нас. Давай ни смелост да достигаме до тях лично. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще намеря време да споделя Божията любов с някого.

Джон Кийпортс (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: НАРОДА НА ЯМАЙКА.