Любов, която помирява

Любов, която помирява

Прочит: Битие 33:1-10

 

„Исав се завтече да го посрещне, хвърли се на врата му и го целуна; и те заплакаха.“

(Битие 33:4)

 

Ако някой имаше сериозна причина за гняв, това беше Исав. По-малкият му брат Яков беше откраднал първородството му чрез измама (Битие 27:1-41). Въпреки това той му прости с братска любов.

Исусовата притча за блудния син също говори за прошката – бащината любов към сина довежда до възстановяване на едно разделено семейство (Лука 15:11-32). И в двете истории любовта и прошката водят към помирение.

Един ден на летището гледах как хората се посрещат и изпращат с прегръдки, целувки, усмивки и малко сълзи. Замислих се дали някой там не чака блуден син или провинил се Яков. Има толкова разрушени взаимоотношения в този свят. В цялата тази болка остава една твърда надежда – Божият дар на помирението.

Бог ни показва пример на помирителна любов в библейските истории и чрез Христос. Апостол Павел казва, че Бог ни е примирил със Себе Си и ни дава да служим за примирение (2 Коринтяни 5:18).

Благодарение на Божията любов и чрез Святия Дух всички можем да бъдем като Исав и бащата от притчата за блудния син. Можем да кажем „Съжалявам“ и „Прости ми“, защото сами сме познали любовта на нашия Създател чрез Исус Христос.

 

Молитва: Небесни Отче, учи ни да обичаме, както Ти обичаш. Благославяй ни с дара на помирението, за да можем да се извиняваме и да прощаваме. Амин.

 

Мисъл за деня: С кого трябва да се помиря?

Антъни Ланг (Австралия)

 

Да се молим за: РАЗРУШЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.