Любящо сърце

Прочит: Ефесяни 3:14-21

 

„… чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“

(Ефесяни 3:17-19)

 

Една сутрин получих от Святия Дух урок за Христовата любов чрез сина ми Мелвин. Той е аутист. Сега е на 44 години и сме преминали през толкова неща!

Преди две седмици Мелвин ми каза: „Искам да говоря с татко, преди да почине“. Това ме порази и не знаех как да реагирам. Баща му никога не го е приемал и заради състоянието му се беше отдалечил от него. Но макар да не го беше виждал с години, Мелвин го обичаше. Сърцето му го помнеше и сега искаше да го види.

Много хора ни обръщат гръб, но Христос винаги ни приема с любов. Може да Го забравим, но Той никога не ни забравя. Когато сме изгубени, Той ни намира. Когато сме в беда, ни избавя. Ето за такава любов се моли апостол Павел в днешния библейски откъс – любов, която може да ни изпълни.

 

Молитва: Любящи Отче, учи сърцата ни на безусловната Христова любов и ни помагай да я споделяме с другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Христовата любов към мен не познава граници.

Бернадет Бътлър (Охайо, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА С АУТИЗЪМ.