Малки жестове

Прочит: Матей 5: 13-16

 

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“

(Матей 5:16)

 

Аз съм съветник по кариерно развитие за гимназисти и веднъж, докато изнасях урок, подчертах колко е важно да имаме положителна нагласа на работното място. Един ученик, когото не познавах добре, ме изненада с въпроса откъде идва моето позитивно излъчване. Без да се замислям, отговорих: „От Исус!“.

Тази случка ми помогна да разбера, че можем да бъдем светлина за света във всякакви ситуации. Поведението ни оказва влияние на всеки, когото срещаме. Ние сме християни и имаме възможността да отразяваме Божията светлина в този мрачен свят. Може да е трудно, но не сме сами. Исус е до нас и ни дава сили.

Можем да бъдем Христови посланици и да прославяме Бога пред хората, с които общуваме – ученици, колеги, сервитьори, продавачи и всички останали. Малките жестове като усмивка и приятелски разговор могат да ни предоставят възможност да споделим своята вяра. Кой знае? Ние може да сме единствените приятелски настроени хора, които някой ще срещне днес. И благодарение на любовта на Спасителя винаги имаме причина да разкажем за извора на своята радост.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти, че ни обичаш. Помогни ни да Те прославяме, като отразяваме Твоята любов чрез всекидневните си постъпки. Амин.

 

Мисъл за деня: Положителната ми нагласа ми помага да бъда светлина в този свят.

Ники Дайс (Алабама, САЩ)