Малки семена

Малки семена

Прочит: Лука 13:18-21

 

„Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си; и то растеше и стана дърво, и небесните птици гнездяха по клоните му.“

(Лука 13:19)

 

След като изядох сандвича си един ден, забелязах една макова семка от кората на хляба на ръката си. Беше толкова малка, че се удивих как от нея става цяло растение. Спомних си думите на Исус – че вярата е малка като синапово зърно – нещо дребно, което може да порасне и да даде плод.

Растежът в Божието царство често е бавен процес. Както не можем да видим как от малкото семе става голямо растение, така и не забелязваме как се появяват чудесата. Божите чудеса са навсякъде около нас, но обикновено отнемат време. Може да кажем на някого нещо добро, да го изслушаме или да му разкажем за своята вяра и едва след години да разберем, че в живота му е станала голяма промяна.

По невероятен начин Бог може да даде реколта от семената, които посяваме. Нека приемаме сериозно влиянието си върху хората, защото, ако говорим и действаме с вяра и милост, ще се изненадаме какви чудеса могат да се случат.

 

Молитва: Боже, помогни ни винаги да сме готови да Ти дадем малкото вяра, която имаме, за да извършиш нещо добро с нея. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да даде изобилен плод от малките семена на вяра, които посявам.

Керън Дибънс-Уайът (Англия)

 

Да се молим: ДА СЕЕМ СЕМЕНАТА НА ВЯРАТА ДНЕС.