Мента

Прочит: Марк 4:30-34

 

„… Божието царство е сред вас.“

(Лука 17:21)

 

Когато прочетох притчата за синаповото семе тази сутрин, си припомних работата си в градината миналата седмица. Най-малките семена, които посях, бяха на ментата, но тя расте бързо и знам, че скоро ще изпълни градината.

Можем да направим аналогия с Божието царство. Когато приемем Исус в сърцата си, животът ни се променя и разбираме какво е да обичаш Бога, себе си и другите хора. Семената на промяната са малки в началото, но ако следваме Исус всеки ден, те пускат корени, укрепват и се разпространяват. Но както и тези в градината, семената на вярата трябва да се подхранват. Това става, като четем Библията, молим се и се покоряваме на Бога.

Всеки път, когато видя ментата в градината си, ще си припомням, че имам нужда от духовни грижи, за да пуска Божието царство корени и да се разпространява – в мен, а чрез мен и в света.

 

Молитва: Създателю, благодарим Ти за промяната, която е възможна чрез Исус Христос. Води ни, за да подхранваме семената на Твоето царство в сърцата си. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието царство живее в мен.

Андреа Николай (Англия)

 

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВЯРАТА СИ.