Милост и прошка

Прочит: Ефесяни 4:1-13

 

„Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен…“

(Псалм 51:10)

 

Наскоро поканих бивш колега на обяд. Не се бяхме виждали от години, но исках да му се извиня за един инцидент, който се беше случил в офиса. Според мен той имаше право да ми се сърди, затова бях подготвена за това да ми е обиден.

За моя изненада, той прие с радост поканата и не таеше лоши чувства. Прекарахме един прекрасен час заедно и се разделихме като приятели. Тръгнах си спокойна и с чиста съвест.

Бях свикнала да постъпвам така, че всичко за мен да е добре, без да се интересувам от другите. Водех се от егоизма си. Смятах, че останалите сами трябва да се грижат за себе си. Вярата в Христос ме промени и вече не съм такава, каквато бях, когато обидих своя колега. Моят Творец ми беше простил този грях, както и всички останали. Благодарение на Божията милост и прошка мога да погледна към миналото си, да видя своите грешки и да ги поправя. Така мога да покажа на другите какво е направил Бог за мен. Той ми напомня за Своята грижа и когато другите приемат моето извинение и ми простят.

 

Молитва: Боже, Който прощаваш, благодарим Ти за Твоята милост. Помагай ни да обичаме другите и да искаме тяхната прошка. Давай ни очи да виждаме Твоята благодат в живота на хората около нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Новият ми живот в Христос ми дава сила да се изправя пред своите грешки.

Бетси Мичъл (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим за: РАЗРУШЕНИТЕ ПРИЯТЕЛСТВА.