Миналогодишните лилиуми

Прочит: Откровение 21:1-5

 

„И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко…“

(Откровение 21:5)

 

Миналата седмица забелязах в двора нещо, което ми беше убягвало през целия сезон. Толкова пъти бях минавал оттам и не бях забелязал няколко лилиума, които всеки момент щяха да цъфнат.

Те буха от последното възкресенско богослужение. С жена ми ги бяхме взели вкъщи и се бяхме погрижили за тях. Вместо да ги изхвърлим, решихме да ги засадим пред входната врата. По някакъв начин те оцеляха през студената зима и с пролетното слънце се събудиха за нов живот.

Всички е трябвало да заровим нещо във време на болка и несигурност. Това вероятно ни е донесло усещане за загуба. Но нека не се отчайваме, защото Бог има силата да възстановява за нов живот. Той може да превърне трагедията в победа и чрез нещо, което приемаме за загуба, да ни донесе свобода. Сега, дори да не виждам лилиумите, не мога да подмина силния им аромат. Аромат, който ми напомня, че Бог подновява всичко.

 

Молитва: Боже, помагай ни да приемаме, че имаш силата да възстановяваш всичко и да го връщаш към живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще се доверя на Божията сила да подновява всичко.

Шон Уилсън (Мериленд, САЩ)

 

Да се молим: ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ.