Мир

Прочит: Филипяни 4:4-9

 

„… и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“

(Филипяни 4:7)

 

За мен беше нещо естествено да се тревожа. Тревожех се за миналото: Дали не съм казала грешните неща? Дали не съм направила грешен избор? Тревожех се и за бъдещето: Ще бъде ли всичко наред? Ще постъпя ли правилно? Това ми пречеше да се радвам на живота. С години търсех начини да се променя. Открих много неща, които ми помагат: йога, упражнения, книги за тревогата. Лекарят ми предписа лечение и ми препоръча специална молитва. Тя е свързана със слушането: казваш молитвата и се съсредоточаваш върху дишането си. Това ни дава възможност да чуем отговорите на Бога. Може да не чуем думи, а да почувстваме любов и утеха.

Чрез молитвата научих, че Бог ме обича, иска най-доброто за мен и винаги е с мен. Той отнема товарите ми и ме изпълва с мир и любов. Преди не исках да тревожа Бога с несъществените си проблеми, а сега знам, че Той обича всеки човек и иска да помогне на всички.

Сега, когато усетя онази силна тревога, отправям молитва към Него. Дишам дълбоко и чакам Божият мир да изпълни ума и сърцето ми. Когато съм погълната от притеснения, чувството за свързаност с Божията любов ми дава нова сила.

 

Молитва: Боже, вземи товара ни и ни изпълни с мир. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: В големите и малките тревоги Бог иска да ми помогне.

Дженифър Дженингс (Тенеси, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНЕНИ С ТРЕВОГА.