Мисия

Прочит: Яков 5:13-16

 

„… бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии…“

(Ефесяни 6:18)

 

Аз съм медицинска сестра и често използвам асансьора в болницата. Всеки ден, докато стигна до своя етаж, се моля за болните, които ще се качат след мен. Обикновено хората не се чувстват добре в болница. Някои пътуват дълго, притеснени са, тревожат се за своите близки.

Когато вляза в асансьора, винаги се усмихвам и питам: „Как сте?“. Само с две думи мога да се обърна към някого, на когото Бог може да помогне. Някои хора се усмихват и отговарят любезно: „Добре, а вие?“. Но понякога разговорът се задълбочава. Чувала съм различни отговори: „Не съм добре. Съпругът ми получи удар и нещата са сериозни“; „Изморен съм, не съм спал от дни, след като докараха сина ми заради катастрофа“. Асансьорът се движи бързо, затова мога само да отвърна: „Много съжалявам, че това ви се случва. Ще се моля за вас днес“.

Нямаме нужда от паспорт и виза, за да отидем на мисионерско пътуване. Нуждите са навсякъде около нас. С Божията милост можем да намираме начини да споделяме Неговата любов с хората, които срещаме всеки ден. Това само може да обогати живота ни.

 

Молитва: Святи Боже, помагай ни всеки ден да намираме възможности да служим на хората в нужда, за да чувстват и те Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Навсякъде около нас има възможности да проявяваме любов и милост.

Шерил Март (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ПАЦИЕНТИТЕ В БОЛНИЦА И ТЕХНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ.