Молитва с благодарност

Прочит: Псалм 33:1-9

 

„Пейте на Господа нова песен, хвалата Му от краищата на земята…“

(Исая 42:10)

 

Един ден започнах сутрешната си молитва, като се помолих за децата си, за своите нужди и за тези на роднините и приятелите. В този момент в ума ми изникна една картина от детството – машина за дъвки. Когато бях малка, много обичах да пусна монета, да дръпна ръчката и в ръката ми да падне желаната цветна дъвка. Осъзнах, че се моля точно така – сякаш пускам монети в машината. Почти всичките ми молитви бяха конкретни нужди и като че ли очаквах Бог да пусне в ръката ми поредната „дъвка“. Той е милостив и иска да ни помогне, но аз се замислих, че приемам за даденост чудесата на творението, благословенията и жертвата на Христос.

Сега започвам молитвите си с благодарност. Преди да изброя нуждите на своите близки, се наслаждавам на безкрайната Божия любов и щедрост. Откривам, че когато изразявам признателността си към Бога за всичко, което е направил за мен, започвам да се моля за нуждите си с вяра и благодарно сърце.

 

Молитва: Господи Боже, помагай ни да не се обръщаме към Теб само когато се нуждаем от нещо, а да Те търсим постоянно, с вяра и благодарност. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще се моля с благодарност.

Валъри Брайънт Бенет (Тенеси, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ БОЖИЯТА ПОМОЩ.