Мотивация

Мотивация

Прочит: Матей 6:1-4

 

„Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; иначе нямате награда при своя Отец, Който е на небесата.“

(Матей 6:1)

 

След дълга ваканция със съпруга ми получих предупреждение по телефона от системата за сигурност вкъщи. Проверих камерите и с изненада видях синът ни да коси ливадата. Той е студент и е толкова зает, че в последно време не се виждахме често. Дори не бях сигурна, че знае, че не сме вкъщи. Бързо му изпратих съобщение, за да му благодаря. Той ми отговори: „Сега може да ме следите. Забравих за камерите. Развалихте ми изненадата“.

Това ме накара да се замисля за собствената си мотивация да върша добри дела. Винаги съм била активна в църковните благотворителни инициативи. Защо правех всичко – за да помогна на някого или за да получа признание? Постъпката на сина ми беше резултат от правилни подбуди и ми даде урок. Бог иска мотивацията ни да е искрена и неегоистична. Дори за доброто дело да знаем само ние и Той, усещането, че сме помогнали на някого от любов, е достатъчна награда.

 

Молитва: Господи, помагай ни да сме мотивирани от милост и любов към другите, а не от желание за признание. Амин.

 

Мисъл за деня: Вършенето на добри дела е награда, независимо кой знае за тях.

Памела Брийз (Айова, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ НА ХОРАТА БЕЗ ЕГОИСТИЧНИ ЦЕЛИ.