Моята цветна Библия

Моята цветна Библия

Прочит: Псалм 119:105-112

 

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“

(Псалм 119:105)

 

Преди около 10 години небрежно взех един брой на „Духовна манна“ при излизане от църквата. Много ми харесаха историите, написани от истински хора по целия свят, които искрено споделяха неща, свързани с тяхната вяра, с прошката, предизвикателствата, и още много преживявания с Бога. В една стара Библия започнах да отбелязвам прочитите с различен цвят, за да ги откривам отново по-късно.

Десет години по-късно продължавам да го правя, а Библията ми е заприличала на дъга от жълто, розово, оранжево и синьо. Дори в главите, в които не съм отбелязвала толкова, лесно мога да открия това, което търся. Изумявам се колко съм изписала, без да си го поставям като цел.

Четенето на размишленията и отбелязването на пасажите в Библията ми помогна да израсна във вярата. Ежедневните свидетелства за Божите дела ме насърчават да се замислям как Бог действа в моя живот. Освен това чувствам желание с вяра да следвам Христовия призив, като служа на хората. Уча се, че Бог е жив и работи – в техния и в моя живот.

 

Молитва: Господи, помагай ни да учим от хората, които споделят своите опитности по тези страници. Открий ни Своето действие в живота ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Ежедневната духовна дисциплина носи изобилни плодове.

Абигейл Гери (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: АВТОРИТЕ И ЧИТАТЕЛИТЕ НА „ДУХОВНА МАННА“.