Мъдро

Прочит: Псалм 50:1-15

 

„… и Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“

(Псалм 50:15)

 

По време на пандемията много хора бяха принудени да стоят затворени в домовете си. Изведнъж те се сдобиха с много свободно време и трябваше да решат как ще го използват.

От днешния стих разбираме, че каквото и да става, Бог иска да се молим и да очакваме Неговата помощ. Той ни казва, че ще ни избави и ние ще Го прославим. Той ни обича и иска да ни изведе от всяка опасност. Когато преминаваме през изпитания, имаме възможността да растем духовно и да се доверяваме повече на Бога, защото без Него сме нищо. Затова нека се покаем за греховете си и да отделим повече време за Божието слово и за молитва.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че ни обичаш и ни пазиш. Помагай ни да растем в Теб и отваряй умовете ни за Своята воля. Във време на беда учи ни да живеем и постъпваме като Твоя Син – нашия Господ, в Чието име се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще отделя повече време за Бога.

Ануш Гил (Пакистан)

 

Да се молим: ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВРЕМЕТО СИ МЪДРО.