Насочени към Бога

Прочит: Псалм 37:1-6

 

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“

(Матей 6:33)

 

Въпреки че живея в 16-етажна сграда в голям град, наблизо има дървета, на които птици правят гнездата си и всеки ден ни радват със своите песни. С напредването на деня градският шум ги заглушава.

По време на една от сутрешните си молитви осъзнах, че слушането на птиците е добро упражнение за слушане на Божия глас. Тогава реших да се фокусирам върху тези песни и да не допускам до ушите си шума от улицата. По същия начин сме призовани да се фокусираме върху Божия глас въпреки всичко, което ни разсейва. Това насочване на вниманието ни позволява да се приближаваме към Бога независимо от обстоятелствата.

В този забързан свят изучаването на Божието слово ни дава сила и ни държи свързани с Твореца. Нека си напомняме, че трябва да сме фокусирани върху Божия глас, защото така ще търсим Неговото царство и ще се надяваме на Неговите обещания.

 

Молитва: Създателю, помогни ни да сме изцяло насочени към Твоята благодат, доброта и присъствие, като служим на Теб и на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека въпреки всичко, което ни разсейва, да сме изцяло насочени към Бога.

Хуан Карлос Гомес (Колумбия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВА МОЛИТВЕНА ПРАКТИКА.