Насърчение

Прочит: 2 Коринтяни 4:7-12, 16-18

 

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

(Римляни 8:28)

 

Като малка ми откриха няколко заболявания, които засягаха очите, ставите и кръвоносните ми съдове. Въпреки множеството прегледи и очни операции накрая изгубих зрението с дясното си око. Цяло Божие чудо е, че 40 години по-късно мога изобщо да виждам.

Откровено казано, всичко това понякога ми изглежда напълно безсмислено и не виждам никакъв духовен растеж в резултат на изпитанията. Благодарна съм за Божите благословения, но макар Библията да ми казва да съм твърда в скръбта (Римляни 12:12), искам просто операциите и болката да приключат.

Погледът ми над всичко това се промени, когато станах част от затворническо служение преди година. Докато нервно разказвах историята си пред пълна с жени зала, цареше пълна тишина, а аз не различавах лицата на присъстващите. Към края на разказа чух възгласи: „Амин!“, „Алилуя!“. Жените идваха и ме прегръщаха със сълзи в очите.

Вероятно когато страданието не усилва нашата вяра, то служи за насърчение на други. Дори да не чувствам по-дълбока вяра, аз не съм обезверена. Хващам се именно в нея, вместо в изпитанията. А може би това е важното.

 

Молитва: Господи, въпреки страданието помагай ни да се държим за Тебе. Давай ни сила да споделяме своята история, за да насърчим други. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори когато страданието ми изглежда безсмислено, мога да дам надежда на някого.

Кристин Адхикари (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.