Насърчители

Прочит: Деяния 11:19-30

 

„… като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.“

(Деяния 11:23)

 

„Вярвай в Бога“; „Ти променяш света“; „Днес ще се моля за теб“: тези и други подобни бележки бяха написани и сложени на бюрото ми от Крейг – един колега в служението. И другите от екипа му получаваха такива насърчителни послания.

Желанието на Крейг да наставлява и помага ми напомня Варнава – съработника на апостол Павел. Той беше известен с това, че насърчаваше другите. Когато църквата в Йерусалим научи, че много хора са повярвали в Антиохия, изпрати Варнава, за да ги поучава. Щом видя Божието дело, Варнава се зарадва „и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце“. Неговото служение там беше вдъхновяващо. Вярващите не само останаха верни, но прибавиха и още християни към Божието царство.

Тялото Христово се нуждае от вдъхновители. Животът във вярата може да е труден и пътят да е изпълнен с предизвикателства. Всеки християнин се нуждае от помощници, които да му помогнат да устои. Как Бог може да работи чрез нас, за да насърчаваме другите да растат във вярата?

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за хората, които ни насърчават. Молим Те, покажи ни как и ние да насърчаваме другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да насърча някого днес?

Уейни Грийнауолт (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: СВОИТЕ КОЛЕГИ.