Нашите ближни

Прочит: Матей 20:25-28

 

„…и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци; понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши.“

(Ефесяни 6:7-8)

 

Молех се така: „Боже, дай ми възможност да помогна на някого днес“. И отговорът не закъсня. Когато се връщах от магазина, видях как една възрастна съседка се опитва да се справи с проходилката си и да отвори вратата. Бързо отидох при нея, задържах вратата и ѝ помогнах да влезе в апартамента си. После се върнах у дома и благодарих на Бога, че ми даде възможност да помогна на някого в нужда.

Всички имаме възможности да служим на ближните си всеки ден. Когато се молим Бог да насочва стъпките ни и да отваря очите ни за това как да служим, Създателят винаги е готов да ни помогне. Можем да съдействаме на възрастен човек в магазина или да отделим време за разговор със самотен приятел. Каквито и да са добрите ни дела, служението на Бога носи радост.

 

Молитва: Небесни Отче, отваряй сърцата ни, давай ни възможности да служим на хората и ни учи как да обичаме като Тебе. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ми даде възможност да помогна на някого днес.

Джоди Уилър (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: СВОИТЕ БЛИЖНИ.