Нашият велик Бог

Прочит: Псалм 147:1-11

 

„Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.“

(Псалм 147:5)

 

Докато разговаряхме с жена ми на вечеря, я попитах дали знае стойността на числото „пи“ – 3.14159. То означава съотношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Тя преподава математика и потвърди, че числото е ирационално. Макар точната му стойност да е практически непознаваема, то е изключително важно за изчисленията на инженерите, откривателите, художниците и дори готвачите.

Бог също е неизмерим, не можем да Го познаем напълно. Но познаването на Бога е смисълът на нашия живот. Целият живот няма да ни стигне да преброим Неговите благословения, всяко от които носи ново чудо, изненада и перспектива в търсенето на Спасителя. Това обаче не бива да ни плаши, защото Бог, Който има безкрайно знание, изпитва и безкрайна любов. Нека сърцата ни се изпълнят с радост, защото нашият Бог е отвъд всяко човешко разбиране и ще ни даде да познаем безкрайната красота и неизмеримата любов.

 

Молитва: Велики Боже, благодарим Ти, че ни позволяваш да се докоснем до Теб. Помогни ни да вярваме отвъд своето разбиране. Амин.

 

Мисъл за деня: Макар да не мога да позная напълно Бога, мога да Му се доверя напълно.

Люк Еклънд Хебърли (Охайо, САЩ)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА.