На всяко място

Прочит: Матей 13:1-9

 

„Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“

(2 Тимот. 4:2)

 

Един ден в автобуса, с който се прибирах от работа, бяхме само аз и един млад човек с кучето си. Седнах до него. Той имаше мила усмивка и явно добре възпитаваше кучето, което наричаше Милагрос („чудеса“). Това име ми стана интересно и с човека се заговорихме. Искаше ми се да споделя с него вестта за Христовата любов, но се притеснявах. Все пак се реших  и когато го направих, нещо се промени. Думите не идваха от мен, а от Бога. Сякаш всичко предразполагаше разговора.

Вярвам, че семето, което посях, един ден ще даде плод. Автобусът не беше най-доброто място за това, но в онзи момент Бог ме вдъхнови да говоря въпреки притеснението и несигурността. Бог иска с желание да изпълним своята част, а с останалото ще се заеме Той.

 

Молитва: Верни Боже, помогни ни да служим въпреки колебанията и да използваме всяка възможност да споделяме благата вест на всяко място. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки ден е възможност да посяваме семената на Божията любов.

Марибел Изквиердо (Колумбия)

 

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА.