Неочакван отговор

Прочит: 3 Царе 19:1-13

 

„Тогава легна и заспа под хвойната. По-късно ангел се допря до него и му каза: Стани, яж.“

(3 Царе 19:5)

 

Бях се заел с твърде много неща и се чувствах физически и емоционално изтощена. Дори мисълта за това ме натоварваше. Отпуснах се на креслото и извиках към Бога: „Не знам как да се справя. Искам да се откажа точно сега. Моля Те, помогни ми“. Затворих очи, продължих да се моля и чаках отговор. След около час се събудих и се почувствах виновна, че съм заспала, докато се моля. Когато се замислих, осъзнах, че в молитвата си не съм споменала нищо конкретно, защото не съм знаела от какво точно се нуждая. Но търсех помощ и помощта беше дошла с почивката. Този неочакван отговор поднови силата ми и гледната ми точка.

Сетих се за историята на пророк Илия. Той беше изтощен и каза на Бога, че не може повече. Беше толкова отчаян, че поиска да умре. Вместо това Бог му помогна да заспи, след което го нахрани. Когато възвърна силите си, Илия можеше да чуе нежния глас на Бога. Господ и днес иска да ни даде почивка и да възстанови силите ни, за да Му се доверим и да Го последваме отново.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята любов и закрила. Благодарим Ти, че винаги ни даваш това, от което се нуждаем, дори когато не знаем какво да поискаме. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да поднови силата ми по неочакван начин.

Танди Балсън (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ИЗТОЩЕН.