Непотърсени благословения

Прочит: 1 Летописи 4:9-10

 

„Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде царството.“

(Лука 12:32)

 

Докато работех на летище, често помагах на хората да открият липсващия си багаж. Но винаги имаше непотърсени куфари. Те стоят с месеци и никой не се обажда за тях въпреки всичките ни опити да открием техните притежатели и по други летища. Куфарите остават там и никой не иска да изпита радостта да си върне вещите, макар че някои от тях изглеждат ценни или със сантиментална стойност.

Мислех за това, докато четях 1 Летописи, и си казах: „Дали понякога не пропускаме Божието благословение просто защото не го търсим?“. Може би си мислим, че сме недостойни или че не сме важни. Но Яков ни казва, че когато нямаме, може да е, защото не просим или просим зле (Яков 4:2-3).

В днешния прочит Явис не се колебаеше да поиска Божието благословение и Бог му даде това, което пожела. Искам и аз да съм толкова смела. Да вярвам, че Творецът иска да ме благослови изобилно. Да не забравям, че благословенията са според Божията воля.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за всички начини, по които ни благославяш. Помогни ни да изказваме желанията си пред Теб и да се доверяваме на Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да споделя с Бога своите желания.

Арлин Хенри (Сен Мартен)

 

Да се молим за: РАБОТНИЦИТЕ НА ЛЕТИЩАТА И ПЪТНИЦИТЕ.