Не Го тревожиш

Прочит: Лука 8:49-56

 

„Докато Той още говореше, дойде някой си от къщата на началника на синагогата и каза: Дъщеря ти умря; не затруднявай Учителя. А Исус, като чу това, му отговори: Не бой се; само вярвай и тя ще се избави…“

(Лука 8:49-50)

 

Синът ми сложи любимите си питки в тостера, а докато ги чакаше, аз се заех с приготвянето на яйцата. Изведнъж той изкрещя. Когато се обърнах, видях червените му пръсти и насълзените му очи. Докато вадеше питките, се беше изгорил. „Не исках да те тревожа“ – каза през сълзи. След като се погрижихме за пръстите му и му сервирах закуската, го уверих, че винаги може да се обърне към мен за помощ, независимо каква.

И аз понякога си мисля, че проблемите ми са твърде незначителни за Бога или че Той е зает, за да отговаря точно на моите молитви. И моите близки, като в историята от осмата глава на Лука, ме съветват да не Го занимавам. Опитвам се да се справя сама със зависимостите и с разрушените взаимоотношения, докато се нараня още повече.

Божията любов обаче постоянно ме призовава да не се страхувам и да се доверявам на милостта на Господа. Той се радва да ми помага, както родителите се радват да помагат на своите деца. Мога да Му кажа и да Го помоля за всичко. Бог не изпитва досада от моите молби и иска да укрепи вярата ми. Затова Го прославям и Му благодаря.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че се грижиш за всичко в нашия живот и че винаги си готов да ни помогнеш, когато се нуждаем от нещо. Амин.

 

Мисъл за деня: С молитва и прослава мога да споделям всеки ден с Бога.

Катлийн Елизабет Дънлап (Колорадо, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОТ НЯКАКВА ЗАВИСИМОСТ.