Не се страхувай

Прочит: Исая 43:1-7

 

„А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“

(Исая 43:1)

 

Бог призова мен и съпруга ми да Му служим, затова преминавахме през богословска подготовка в Джабалпур. С нас беше и четиригодишният ни син. Издържахме се от стипендията в колежа. Имахме сериозни финансови затруднения, но вярвахме в Бога. В Исая 43:5 Той ни казва: „Не бой се, защото Аз съм с теб“.

Понякога не бях сигурна дали със съпруга ми ще се справим с това предизвикателство. Всеки ден се молехме, защото Бог е Този, Който ни призовава и ни подготвя. Четирите години на подготовка бяха време на страх и трудности, но и време, в което се радвахме на Божията любов, утеха и мир.

Господ беше с нас във всички ситуации – в болест, финансови проблеми, във време на нужда. Сега и двамата с мъжа ми служим като ръкоположени пастори, а синът ни помага в служението.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята любов и закрила. Бъди с нас, докато следваме Твоя призив. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ми помогне във всяка ситуация.

Саира Верма (Индия)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ В СЕМИНАРИЯТА.