Не сме сами

Прочит: Притчи 23:22-25

 

„Всеки да се бои от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ, вашият Бог.“

(Левит 19:3)

 

Татко почина преди няколко години. Често си спомням за него, особено когато имам емоционални проблеми. Липсва ми неговата подкрепа. Спомням си добротата му. Той ни готвеше и избираше най-добрата храна. Носеше всичко, което можеше да ни натежи. Беше истински борец, който премина през много сериозни операции и болезнени прегледи. Всичко това правеше смело и уверено.

Разбира се, татко не беше съвършен. Често спорехме, защото беше твърдоглав и не слушаше другите. Трудно разбираше какво чувстваме със сестра ми. Рядко се интересуваше какво сме учили в училище или как е минал работният ни ден.

Баща ми имаше своите добри и лоши страни, но най-доброто наследство, което ни остави, е следването на Бога. Вече не може да ни готви. Не може да върви до нас и да носи тежките чанти. Но благодарение на него срещнахме Бога и повярвахме.

Не съм сирак. Не съм сама. Знам, че небесният и земният ми баща насърчават семейството ми да завърши пътя, по който е поело.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за родителите си с всички техни успехи и неуспехи. Благодарим Ти, че си нашият съвършен небесен Баща. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е съвършеният ми небесен Баща.

Фло Ау (Китай)

 

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ.