Не спирай да растеш

Прочит: Ефесяни 4:25-32

 

„… бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“

(Ефесяни 4:32)

 

Малката ми ферма се намира в отдалечен от големия град горски район. Следобед обичам да се разхождам между дърветата зад къщата, докато лъчите играят сред листата. Понякога лягам на земята и с благоговение гледам огромните дъбове и тополи, издигащи се към небето. Когато светлината е подходяща, мога да видя най-малките грапавини по кората на някое дърво. Въпреки неравностите и пропукванията по ствола, дърветата продължават да растат.

В днешния библейски прочит виждаме, че същото може да се каже за процеса на прощаване. Да простиш, означава не да забравиш, а да продължиш напред, без да пазиш в сърцето си нараняванията от миналото. Означава да проявяваш милост и да говориш и действаш с благост, както се отнася с нас Бог чрез Исус Христос.

И ние като дърветата имаме рани, но това не бива да спира растежа ни. Чрез молитвата и прошката позволяваме на Бога да ги излекува, да ни подари нов живот и да ни води към пълноценен растеж.

 

Молитва: Милостиви Създателю, помогни ни и ние да проявяваме милост въпреки тъгата и болката. Изцерявай раните ни, за да прегърнем новия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Милостта и прошката са част от пътя към светостта.

Камерън Кемпсън (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОСТЯТ НА СЕБЕ СИ.