Нови начини

Прочит: Йоан 15:1-5

 

„Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.“

(Йоан 15:5)

 

Докато пиша, много хора по целия свят са затворени по домовете си заради пандемията. Много църкви прекъснаха присъствените си богослужения, библейски уроци, неделни училища и мисионерски проекти.

Първоначално затварянето на нашата църква предизвика силно разочарование. Ситуацията се подобри, когато няколко човека започнаха да предават богослуженията на живо и да ги записват, за да се гледат и в друго време. Пасторът ни създаде група, в която хората всекидневно общуваха по телефона, молеха се, споделяха радостите и трудните си моменти. Други си пишеха по електронната поща или се свързваха в социалните медии. Създаде се съвсем нов начин на комуникация.

Решили сме, когато здравната обстановка се подобри, да продължим да поддържаме създадените възможности за служене на съседите, приятелите, както и на всички, които не могат да напускат домовете си. Днешният прочит ни напомня, че Исус е лозата, която ни свързва един с друг и с Бога. Исус е с нас, независимо как общуваме помежду си.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за новите възможности, които ни предоставяш, за да Те следваме, и за това, което ни напомняш – че църквата не е сграда, а общност от хора, които Те следват с вяра. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Има много начини да общуваме помежду си и с Бога.

Дъг Уингърт (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ИЗОЛИРАНИ.